Προφίλ
Εργα
Νέα


Μελέτες
'Αλιμος, περιοχή Πανί 2009
Αρχιτεκτονικη μελετη διώροφης μεζονέτας με 2 υπόγεια και σοφίτα.