Προφίλ
Εργα
Νέα


Πολυκατοικίες
Νέο Ηράκλειο 2009
Μ. Κωνσταντίνου 16

4 ανεξάρτητα οροφοδιαμερίσματα

χαρακτηριστικά κτιρίου

Μεταλλικός φέρων οργανισμός

Απόλυτη αντισεισμική συμπεριφορά

Ενδοδαπέδια θέρμανση με ηλιακή ενέργεια

και με υποβοήθηση γεωθερμίας

Δροσισμός και πλήρης κλιματισμός

με υποβοήθηση γεωθερμίας

Ενεργειακά τζάκια με πενταπλάσια απόδοση


Παράδοση διαμερισμάτων: Ιούλιος 2010


Επιπλέον πληροφορίες

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.


Το κτίριο σχεδιάστηκε ώστε οι ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις τόσο ενεργειακά όσο και κατασκευαστικά να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και οικονομικά αποτελεσματικές.
Κατασκευαστικά και αρχίζοντας από την θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου, επιτεύχθηκε μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας χαμηλότερος τόσο από τον προσδιοριζόμενο στην σχετική πολεοδομική μελέτη όσο και από τον απαιτούμενο από τον από 30/3/2010 εγκριθέντα νέο Κ.ΕΝ.Α.Κ.  ( Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ), εξασφαλίζοντας οικονομική λειτουργία θέρμανσης / ψύξης. Επιπλέον και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός προέβλεψε την κατά το δυνατόν σκίαση των ανοιγμάτων ώστε να μειωθούν τα  ψυκτικά φορτία κλιματισμού. 
Στις εγκαταστάσεις του κτιρίου ( ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, φυσικού αερίου ) χρησιμοποιήθηκαν υλικά και συσκευές πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον και προς τον χρήστη,( π.χ. οι σωληνώσεις ύδρευσης έγιναν με πολυστρωματική σωλήνα) ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια και οικονομία.
Ειδικότερα η εγκατάσταση θέρμανσης κλιματισμού κατασκευάσθηκε με γνώμονα την καλύτερη, αναλόγως του μεγέθους του κτιρίου, της θέσης του και των ενεργειακών απαιτήσεων, εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας με την επιπλέον ευελιξία να προστεθεί στο μέλλον και το φυσικό αέριο σαν πηγή ενέργειας. 
Η θέρμανση του κτιρίου γίνεται με ενδοδαπέδιο σύστημα σωληνώσεων πλήρως αυτοματοποιημένο και με αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας και η ψύξη του επιτυγχάνεται με ήπιο δροσισμό στο ενδοδαπέδιο και με fancoil κλιματισμού οροφής.    
Γενικά η βασική πηγή ενέργειας είναι η ηλεκτρική που τροφοδοτεί μία αντλία θερμότητας αέρος -νερού η οποία καλύπτει και τα θερμικά φορτία για θέρμανση και τα φορτία κλιματισμού. Την λειτουργία της αντλίας υποστηρίζει η προσαγωγή σταθερής θερμοκρασίας αέρα στην εισαγωγή της από  σύστημα γεωθερμικών αεραγωγών τοποθετημένων κάτω από την θεμελίωση του κτιρίου. Με το σύστημα αυτό η αντλία λειτουργεί με μεγαλύτερο COP  (Συντελεστής Επίδοσης) ιδιαίτερα τις περιόδους ακραίων εξωτερικών θερμοκρασιών, και συνεπώς οικονομικότερα.
 
 Επιπλέον στην λειτουργία θέρμανσης οι απαιτήσεις σε ενέργεια καλύπτονται σε μεγάλο ποσοστό από ηλιακή ενέργεια που συλλέγεται σε ηλιακούς συλλέκτες 7 τ.μ. για κάθε διαμέρισμα ( 30 τ.μ. στο σύνολο ) και αποθηκεύεται σε κατάλληλου όγκου θερμοδοχείο αφού πρώτα χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσεως και ακολούθως για την κατ΄ επιλογή προθέρμανση του ενδοδαπεδίου κυκλώματος. Η αποθήκευση ενέργειας στο θερμοδοχείο θα είναι επίσης δυνατή με λειτουργία της αντλίας θερμότητας κατά τις ώρες του φθηνού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. Όλο το σύστημα είναι αυτόματης λειτουργίας με δυνατότητες ρύθμισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη. 
Σαν πρόσθετη επιλογή θέρμανσης έχει εγκατασταθεί σε κάθε διαμέρισμα και κεντρικό ενεργειακό τζάκι μεγέθους που  υπερκαλύπτει τις απώλειες θερμότητας και που μέσω αεραγωγών στην ψευδοροφή θερμαίνει όλους τους χώρους του διαμερίσματος με φυσική η και βεβιασμένη κυκλοφορία θερμού αέρα.